KÜSK kommunikatsiooniprojekt lõppenud

31.03.2014 sai ümber kommunikatsiooniprojekt “Pilistvere kogukonna/piirkonna kommunikatsioonioskuste tõstmine ja nähtava kuvandi loomine”

Projekti käigus toimus erinevaid koolitusi, arutelusid kui ka praktilisi töötubasid.
Projetki väljunditena valmisid:
* kihelkonna leht (vaata siit)
* pilistvere postkaardid (saadaval suvekohvikus “Ingel”)
* kommunikatsiooniplaan: praktiline juhis teavitamiseks kogukonnas (vaata siit)
*reklaamklipid