KÜSK toetab Pilistvere Jõulumaad

28 vabaühendust said KÜSKi 2016. aasta arenguhüppe taotlusvoorust oma organisatsiooni arendamiseks toetust kokku 296 585,36 eurot.
Projekte esitati kokku 147, neist 73 piirkondlikku ja 74 üleriigilist.  Toetust andsime 18 piirkondlikult ja 10 üleriigiliselt tegutsevale vabaühendusele. Kõikide toetust saanud projektidega on võimalik tutvuda: www.kysk.ee/toetatud-projektid

Pilistvere Jõulumaa projekti sisu:

7 aastat toimunud Pilistvere Jõulumaa saab värskendust: uut visuaali ning väärtusi esile tuues saab uuesti läbi mõtestatud ka sündmuse sügavam sisu. Õpime teistelt tegijatelt, kuulame inimesi, kel on kogemusi meeskondade ühtesulatamisel, valame loovuse laste- ja peresündmusse. Usume, et asudes meile olulise sündmuse uuendamisse, rehitseme läbi iseennast: oma väärtused, võimalused ja oskused ning lihvime neist välja parima võimaliku. Jõulumaa edenemine on meile tähtis – näeme pingutuses võimalust edeneda nii üksikisikute kui meeskonnana, et rakendada kogemust teistes ühistegevustes. Vaata ka FB: Pilistvere Jõulumaa.