Meie

JUHATUS:
Käthlin Evert
Pille-Riin Pregel Kalmus

EESMÄRGID:
edendada Pilistvere piirkonna, ajaloolise kihelkonna, kogukondlikku koostööd, arendada piirkonda ja
tõsta piirkonna konkurentsivõimet, arendada ja hoida piirkondlikku kultuuri- ja looduspärandit ning
põlvkondade vahelist ja sotsiaalset sidusust kogukonnas.

TEGEVUS:
*. kogukonnateenuste pakkumine (lastehoid, külamaja-infopunkt, supiköök, külapood, haljastus,
aktiviseerimiskeskus jne.)
* noorsootöö (avatud noortekeskus, huvimaja ja juurdekuuluvad teenused jne.)
* koolituste, laagrite, sündmuste korraldamine, läbiviimine, vahendamine jne.
* trükiste (ajaleht, voldikud, brošüürid, veebimeedia jms.) väljaandmine, levitamine jne.
* loomeinimeste ja vabatahtlike tegevusteks tingimuste loomine
* turismi elavdamiseks vajalike tegevuste teostamine ( muu hulgas turundus, teenuste pakkumine jne.)
*Pilistvere küla elukeskkonna parendamine
* teiste tegevuste teostamine, mis aitavad kaasa ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele ning on
kooskõlas kehtivate seadustega.