Pilistvere kihelkonna ettevõtmised suurel suvel

30.juuni: Järvamaa eakate kokkutulek Eesti Piimandusmuuseumis Imaveres
11.juuli: Kõo Täika : suurte majade vahel kell 17
13.juuli: Hermanni külapäev: pärandkultuuriaasta tuules
13. juuli: Kabala täika
28.juuli: Kalmistupüha: Pilistvere kalmistu kell 13, Arussaare kalmistu kell 11
2-3 august: Võhma Linna päevad ja Kesk-Eesti laat
6-18-26 august: Rahvusvaheline talgulaager Imavere-Pilistvere koostöös
18.august: ERSP 25 Pilistveres: kell 12 Kivikangur, kell 13 teenistus kirikus,
kell 15 Heade mõtete talgud pastoraadis
24. august: Pilistvere külapäev, muinastuled järvel
24. august: Kabala suvelõpu disko
Lisainfot saab kogukondade kultuuritöötajatelt ning organisatsioonide juhtidelt

KUSK