Pilistvere Noortekoori salvestused on valmis!

Aasta aega väldanud projekt on nüüdseks valmis: linti lauldi 10 laulu, mida võib varsti kuulda “Ingli” kohvikust, internetist ja raadiost.

Siin aga üks helinäide juba praegu kuulamiseks.