Pillistfer sai KÜSK toetuse

MTÜ Pillistfer sai KÜSK toetuse programmist: Piirkondlike vabaühenduste kommunikatsioonioskuste tõstmine.

Projekti lühikokkuvõte:

Pilistvere on maakogukond, mis ühendab endas nii aktiivseid kodanikke kui tegusaid ja avatud silmavaatega organisatsioone. Käesoleva projekti väljakutseks ja eesmärgiks on saavutada kogukonnas uus kommunikatiivsete oskuste tase ja selle abil luua avalikkusele maapiirkonna elujaatav ja usaldusväärne kuvand.

Samuti usume, et kvalitatiivne kasv meis endis aitab kaasa kogukonna koostööprojektidele ning uutele väljakutsetele kogukonna arengus.
Lisaks soovime piirkonnas tervikuna tõstatada kommunikatsiooni oskuste süvendamise temaatikat, et suurendada avatust ja partnerlust.


Tegevused: koolitused, töötoad, www.pilistvere.ee portaali arendamine ning noorte kaasamine filmiklippide tegemiseks kogukonna inimeste, nähtuste ja sündmuste jäädvustamisel ning portaalis esitlemisel.
Projekti kestab 12 kuud: 01.04.2013-31.03.2014.
KÜSK rahastab projekti summas 6 452,00 eurot.

kysk_1