Toimunud projektid

30.aprill said ümber 2 projekti: Pilistvere koguduse projekt avalikust teenusest ning MTÜ Pillistfer projekt sotisaalsest ettevõtlusest.

Projektide käigus toimusid kogukondlikud arutelud nii Pilistvere heakorra kui haljastusplaanide osas, täiendati tehnikaparki kui tehti praktilisi töid kalmistul ja avalikus ruumis. Samuti arutleti-koolitati end sotsiaalse ettevõtluse vallas ning planeeriti koostööd aiapidamises-turunduses.
Projekte toetas KÜSK